სერვისები

"პრომეთეუს ბიო-მედიკალი" თავის პარტნიორებს სთავაზობს შემდეგ სერვისებს:

  • კვლევისა და კვლევის ცენტრის საწყისი საქმიანობა
  • დოკუმენტაცია და მიმართვები
  • ეთიკური კომისიის შექმნა
  • ცონტრაქტები და ბიუჯეტი
  • სკრინინგი, კლინიკური კვლევის სუბიექტის ჩართვა
  • კლინიკური კვლევის სუბიექის მართვა მთელი კვლევის განმავლობაში
  • მარეგულირებელი დოკუმენტაცია (ელექტრონული და ორიგინალი ვერსია)
  • მონიტორინგის ანგარიშები, კალენდარული დაგეგმვა
  • უსაფრთხოების ანგარიში
  • წამლისა და სამედიცინო პროდუქტის რეგისტრაცია საქართველოს მარეგულირებელი ორგანოების მიერ
და სხვა მრავალი.